Uteaktiviteter – Friluftsliv

Att säga att man tycker om friluftsliv betyder egentligen bara att man tycker om att vara ute. Det är nämligen ett samlingsnamn för alla uteaktiviteter oavsett om det sker organiserat eller inte. Däremot används ordet friluftsliv till vardags inte för samtliga uteaktiviteter. När barn är ute och åker pulka klassas det snarare som uteaktivitet än friluftsliv och när någon går på vandringsled är det snarare friluftsliv än uteaktivitet.

Friluftsliv

skogspromenad

Generellt kan sägas att friluftsliv kännetecknas av tre faktorer. För det första handlar det till stor del om att njuta av naturen. Detta oavsett om det är i en kajak i en stormig fors eller bara genom att hitta stillheten i naturens vidder.

För det andra ingår oftast en aktivitet. Det räcker alltså inte att bara gå ut i skogen och sitta still för att klassa som friluftsmänniska. Här samsas aktiviteter som kanotning, camping, klättring, ridning, simning och grillning. Aktiviteter som man kan njuta av samtidigt som man njuter av naturen.
För det tredje är det många av de aktiviteter som faller inom friluftsliv något som går att hitta hos stadens turistbyrå när de försöker lansera och marknadsföra städerna.

Uteaktiviteter

En uteaktivitet har däremot inte dessa tre faktorer (även om inte alla tre måste uppfyllas för att det ska vara friluftsliv). Den genomförs ute men det behöver inte handla om att njuta av naturen. Uteaktiviteter är tex sporter eller lekar som genomförs utomhus. Däremot är det även i detta fall aktiviteter som menas vilket inte minst märks på ordet. De uteaktiviteter som turistbyrån lyfter fram är troligtvis enbart de enda som går att genomföra i stadens park eller liknande. Så sammantaget kan sägas att friluftsliv är mer ordnade former för att njuta av naturen medan uteaktiviteter är sporadiska aktiviteter utomhus.